Nghệ An: Thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp HĐND tỉnh

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 2 ngày làm việc với sự tích cực và tinh thần trách nhiệm cao, sáng 9/12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An đã bế mạc với những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, trọng tâm đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện sau kỳ họp lần này, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thành thủ tục, khởi công hai dự án hạ tầng chiến lược: Cảng biển nước sâu Cửa Lò và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; tích cực tham mưu mở rộng địa giới hành chính TP Vinh gắn với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính của cả nước giai đoạn 2; mở rộng Khu kinh tế Đông Nam để tạo động lực, không gian phát triển mới.

Thứ hai, trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm rút ra từ bất cập, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, cần chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tháo gỡ khó khăn; phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công; quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; rà soát, đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 gắn với điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch và xử lý vốn dự phòng ngân sách địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023; tăng cường các giải pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An thứ 11, khóa XVIII
Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An thứ 11, khóa XVIII

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nghiên cứu tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do người đứng đầu cấp ủy làm trưởng ban để phát huy sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn của tỉnh.

Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 38 của Chính phủ; nâng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức dân, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân để thực hiện hiệu quả các quyết sách phát triển của tỉnh và địa phương.

 

Năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đạt ở mức cao, thiết lập mốc phát triển mới. Thu ngân sách lần đầu tiên đạt trên 20.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, lần đầu tiên đứng trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 2,49 tỷ USD, đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Nghệ An thực hiện vượt mục tiêu xuất khẩu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.