Nghiệm thu Chương trình KHXH&NV đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong các học viện, trường quân đội

Khổng Minh Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức nghiệm thu Chương trình KHXH&NV đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong các học viện, trường quân đội. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, Hội đồng đã thẩm định, nghiệm thu các Chương trình: Chương trình KHXH&NV đào tạo nhân viên văn hóa nghệ thuật, trình độ đại học (hoàn thiện từ cao đẳng) trong Quân đội; Chương trình KHXH&NV đào tạo nhân viên văn hóa nghệ thuật, trình độ đại học (hoàn thiện từ trung cấp) trong Quân đội; Chương trình KHXH&NV đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, trình độ cao đẳng (hoàn thiện từ trung cấp) trong Quân đội; Chương trình KHXH&NV đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, trình độ trung cấp (hoàn thiện từ sơ cấp) trong Quân đội.
Các thành viên Hội đồng đều thống nhất cho rằng việc xây dựng chương trình KHXH&NV cho từng nhóm đối tượng đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại các học viện, trường quân đội hiện nay là cần thiết.
Đây là những vấn đề mới phát triển trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương và những thông tin mới về chuyên ngành trong các môn KHXH&NV nhất là bổ sung nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới vào các bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn KHXH&NV;
Cập nhật các nội dung mới vào môn học Nhà nước và pháp luật theo quy định của Bộ Quốc phòng; khắc phục sự trùng lặp giữa các cấp học, bậc học; thống nhất quy định môn công tác Đảng, công tác chính trị là môn thi tốt nghiệp cho các đối tượng đào tạo; chuyển đổi “Tín chỉ” thành “Đơn vị học trình” cho phù hợp đặc thù quân đội và thống nhất giữa các đối tượng đào tạo trong toàn quân.