Nghiêm túc thực hiện thuế trước bạ mới

Chia sẻ

KTĐT - Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã có công văn số 25381/CT-THNVDT gửi các Chi cục về việc lưu ý chính sách mới đối với lệ phí trước bạ.

Theo nội dung công văn, kể từ ngày 12/7/2013, trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi là 12%.
 
Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các chi cục thuế nghiêm túc thực hiện, niêm yết công khai thông tin về việc áp dụng mức lệ phí trước bạ mới tại địa điểm thu lệ phí trước bạ.
 
Với các trường hợp có vướng mắc, các chi cục thuế phản ánh bằng văn bản về Cục Thuế Thành phố Hà Nội (Phòng TH-NV-DT) để giải quyết theo quy định.