Người dân hài lòng hơn về ngành thuế?

Hương Hồi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong đó, giảm mạnh đầu mối trung gian, đẩy mạnh hiệu đại hóa và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Giảm mạnh đầu mối trung gian
Theo Tổng cục thuế, thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, thời gian qua Tổng cục Thuế đã tổ chức bộ máy hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổng cục đã rà soát, sắp xếp hoàn chỉnh tổ chức bộ máy được tiến hành thường xuyên nhằm xây dựng được một bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
Trước năm 2018, Tổng cục Thuế đã sắp xếp 19 vụ, đơn vị và 47 phòng. Tại 63 Cục Thuế đã sắp xếp 787 phòng, 711 Chi cục Thuế. Số Chi cục Thuế giảm từ  5.274 Đội thuế năm 2015, xuống còn 5.073 Đội thuế năm 2017.
Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Tổng cục đã chỉ đạo triển khai Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thực hiện sắp xếp, triển khai cắt giảm các đầu mối trung gian. Theo đó giải thể 27 đầu mối cấp phòng tại Tổng cục Thuế và giảm 62 đầu mối cấp phòng tại các Cục Thuế địa phương; tương ứng giảm 89 Trưởng phòng và tương đương.
Tại Chi cục Thuế đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, giảm 2.100 đầu mối cấp đội; sắp xếp, hợp nhất 565 Chi cục Thuế trực thuộc 63 Cục Thuế để thành lập 269 Chi cục Thuế khu vực, giảm 296 Chi cục Thuế. Số Chi cục Thuế còn lại là 415 Chi cục.
Hiện đại hóa và nâng cao dịch vụ

Để làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, thời gian qua Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao công tác phục vụ.
 HIện đại hóa ngành Thuế đã giúp cho người dân, DN thuận tiện trong kê khai, nộp thuế. Ảnh minh họa.

Tổng cục đã chủ động để xuất các phương án đơn giản hóa các TTHC thuế. Đối với thủ tục đăng ký thuế đã thống nhất mã số đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thành 1 mã số doanh nghiệp duy nhất và thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian cấp mã số thuế từ 30 ngày xuống còn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế. Thủ tục khai thuế đảm bảo rõ ràng, minh bạch, loại bỏ những nội dung không cần thiết, trùng lắp, giảm các chi phí về thời gian và tài chính cho doanh nghiệp trong việc lập tờ khai, phụ lục, in ấn bộ hồ sơ, nộp tờ khai,... Đồng thời phối hợp với Ngân hàng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai và nộp thuế qua mạng internet.
Thủ tục hoàn thuế đã đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” từ 15 ngày xuống còn 6 ngày làm việc. Thủ tục miễn, giảm thuế người nộp thuế tự xác định điều kiện, mức, thời gian miễn thuế, giảm thuế hàng năm mà không phải làm thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế và cơ quan thuế cũng không ra quyết định miễn, giảm thuế như trước đây.
Giai đoạn trước năm 2014, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 222 TTHC. Tính đến thời điểm 31/12/2014, số lượng TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung là 458 TTHC và bãi bỏ 99 TTHC. Tương tự, đến cuooic năm 2015 385 TTHC và cuối năm 2016, Tổng cục Thuế công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế là 300 TTHC.
Từ năm 2017 đến hết năm 2019, Tổng cục Thuế đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị chủ trì trình Bộ Tài chính ban hành 6 Quyết định công bố TTHC, bãi bỏ 4 TTHC; sửa đổi, bổ sung 5 TTHC và ban hành mới 6 TTHC.
Đến nay, lĩnh vực thuế có 304 TTHC, trong đó, có 32 TTHC thực hiện ở mức 3 và có 150 TTHC thực hiện ở mức 4. Đến tháng 9/2020, số lượng DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,65%, đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 98% trên tổng số DN đang hoạt động, 96,73% số DN tham gia hoàn thuế điện tử.
Đến nay, Tổng cục đã tích hợp 150 TTHC cấp độ 3, 4 lên Cổng thông tin điện tử Quốc gia, thiết lập 479 kênh thông tin hỗ người nộp thuế qua hệ thống eTax.
Năm 2019, tại Báo cáo đánh giá cải cách TTHC thuế năm 2019, mức độ hài lòng của người nộp thuế đã tăng từ 7,5/10 của kỳ trước lên 7,8/10 (tăng 3%).
Tại Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing Business 2020, chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam tăng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá. Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 tăng 7-10 bậc về chỉ số nộp thuế), tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc.
Việc cắt giảm, đơn giản hoá TTHC cũng như triển khai cơ chế một cửa trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Tổng cục Thuế đã mang lại những hiệu quả tích cực, đáng ghi nhận như: Tiết kiệm thời gian, chi phí, dễ tiếp cận, có thể kiểm tra, giám sát được hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm bớt các bước trung gian, không cần thiết, tăng tính phối hợp, kế thừa kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước; được ứng dụng xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao
Cùng với đó, 10 năm qua Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Quản lý thuế năm 2019 (thay thế Luật Quản lý thuế năm 2006 góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế toàn diện, thống nhất, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; qua đó nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế; đồng thời cũng góp phần tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần