Người đến, về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Thảo Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sở Y tế đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP; Quyết định số 4800/QD-BYT; Chỉ thị số 08- CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn Hà Nội; Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND TP về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19” trên địa bàn TP. Sở Y tế đề nghị thực hiện như sau:
Đối với người đến/về Hà Nội
Người đến/về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
Hà Nội không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) vả các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.
Điều chỉnh giám sát/cách ly y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác:    
Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ rất cao (cấp 4, tương ứng với màu đỏ) hoặc khu vực phong tỏa/cách ly y tế áp dụng như sau:
Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 1 từ khi tới Hà Nội.
Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm vaccine của cơ quan có thầm quyền cấp): cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội.
 Người đến, về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Thái San.
Những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tới Hà Nội, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kề từ khi tới Hà Nội.
Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 như: Ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ cao (cấp 3, tương ứng với màu cam) áp dụng như sau:
Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): Tự theo dõi sửc khỏe tại nhà hoặc nơi lưu tru trong 7 ngày từ khi tới Hà Nội.
Những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày.
Tẩt cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương trong suốt thời gian tự theo dồi sức khỏe, luôn thực hiện 5K. Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 nào như ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.
Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ trung bình (cấp 2, tương ứng với màu vàng) áp dụng như sau:
Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuổi cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19), không áp dụng cách ly, xét nghiệm.
Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.
Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Tất cả các trường hợp trên luôn thực hiện 5K trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe. Trong thời gian theo dõi sức khỏe nếu có bất ký triệu chứng nghị ngờ mắc Covid-19 như: Ho, sốc đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần bảo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ thấp (cấp 1, tương ứng với màu xanh) áp dụng như sau:
Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của Cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): không áp dụng cách ly, xét nghiệm.
Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19: Tự theo đõi sức khỏe trong vòng 7 ngày.
Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Tất cả các trường hợp trên trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 như: Ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghỉệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Người di chuyển qua địa bàn Hà Nội
Người di chuyển qua địa bàn Hà Nội không thực hiện cách ly và không yêu cầu xét nghiệm. Trong quá trình lưu thông qua địa bàn TP thực hiện đầy đủ các quỹ định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GTVT và không dừng nghỉ trên địa bàn TP trừ trường hợp bất khả kháng.
Phân công nhiệm vụ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội hướng dẫn về chuyên môn cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP áp dụng, thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, phòng chống dịch đối với người đến/về Hà Nội từ khu vực có dịch và các địa phương khác.
Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập tăng cường công tác bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở lưu ý đối với các trường hợp đến/về Hà Nội từ các địa phương khác đi khám, chữa bệnh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ những người đi về từ vùng dịch, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định của Bộ Y tế. 
Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho những người đến/về từ các địa phương khác trong trường hợp chưa tiêm hoặc mới tiêm mũi 1 đủ thời gian tiêm mũi 2.
Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, quản lý, giám sát chặt chẽ, theo dõi y tế và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với những trường hợp đến/về Hà Nội từ vùng có dịch và các địa phương khác theo hướng dẫn trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần