Người lao động sắp được chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hàng ngày có giá trị bằng tiền, theo 4 mức (15.000 – 20.000 – 25.000 – 30.000 đồng).

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Theo đó, NLĐ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện, đó là: NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật;

NLĐ đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, B, C theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Người lao động  sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hằng ngày có giá trị bằng tiền theo 4 mức. Ảnh: Phạm Hùng.
Người lao động  sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hằng ngày có giá trị bằng tiền theo 4 mức. Ảnh: Phạm Hùng.

Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hằng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng, theo các mức: Mức 1: 15.000 đồng, mức 2: 20.000 đồng, mức 3: 25.000 đồng, mức 4: 30.000 đồng.

Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định trên, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này:

Người lao động sắp được chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật - Ảnh 1
Người lao động sắp được chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật - Ảnh 2

Trong trường hợp NLĐ làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm, theo nguyên tắc trên.

Người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 (15.000 đồng) đối với NLĐ làm các công việc không phải là nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật nhưng đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép hoặc trực tiếp tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, B, C theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh và làm chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập DN theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế thu nhập DN. Riêng đối với đối tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập nghề thuộc cơ quan nào quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí.

Bộ LĐTB&XH nêu rõ nguyên tắc: Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải được thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện và vệ sinh.

Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (gồm cả đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.

Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được, người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho NLĐ để công nhân lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của NLĐ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của NLĐ.