Người nước ngoài có được hưởng di sản là đất nông nghiệp?

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chồng tôi là người nước ngoài định cư ở Việt Nam với vợ Việt. Hai vợ chồng mua đất nông nghiệp, xây nhà để ở và trồng cây. Khi vợ mất với di chúc để lại đất cho chồng, chồng có được phép hưởng di sản, tiếp tục sống và làm việc trên đất nông nghiệp đó không? Nguyễn Thị Trang, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2013 về người sử dụng đất, người nước ngoài không được phép nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Theo Điều 159 Luật Nhà ở 2014 về đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, do chồng bạn là người nước ngoài đã định cư ở Việt Nam nên chồng bạn là cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh tại Việt Nam.

Khoản 3 Điều 160 Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy định: Đối với cá nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài đủ điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam Khoản c Khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014 quy định.

Điều 161 về quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài: Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Điểm a Khoản 2 Điều 162 Luật Nhà ở 2014 quy định: Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây: Đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. Do đó, chồng bạn là người nước ngoài khi kết hôn và định cư tại Việt Nam với người vợ Việt chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhưng phải đảm bảo trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ. Đối với đất nông nghiệp, chồng bạn chỉ được hưởng quyền thừa kế tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Hà Nội