Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Nguyễn Đức Hà nói về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Vũ Minh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 28/12, Bộ Thông tin- Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin – Truyền thông, các cơ quan báo chí và 300 phóng viên, biên tập viên của 115 cơ quan thông tấn, báo chí.

Khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thông báo một số điểm mới và kết quả nổi bật của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khai mạc cuộc tập huấn
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng; những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch số 369-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.
Tại hội nghị tập huấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà đã giới thiệu hai chuyên đề: Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII; Những điểm mới nổi bật trong Dự thảo các Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.
Ông Nguyễn Đức Hà cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và những thiệt hại nặng nề do bão lũ ở các tỉnh miền Trung đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống KT-XH và sự phát triển của đất nước nhưng công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ và đã thành công tốt đẹp. Kết quả trên là do BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ trong suốt quá tình chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp.
Liên quan đến chuẩn bị văn kiện, ông Nguyễn Đức Hà cho biết, điểm mới của hầu hết các báo cáo chính trị nhiệm kỳ này là đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ đối với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng và thể hiện đầy đủ, sâu sắc hơn. Hầu hết các cấp uỷ đã coi trọng tổng kết thực tiễn; nghiên cứu Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII và của cấp trên để xây dựng văn kiện có tầm nhìn chiến lược hơn; nhiều nơi thể hiện ý chí khát vọng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức T.Ư) Nguyễn Đức Hà trao đổi tai cuộc tập huấn
Về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Đức Hà cho biết, số lượng cán bộ được quy hoạch BCH Trung ương khoá XIII ít hơn, chặt chẽ hơn so với khoá XII và việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cũng được đổi mới, hiệu quả hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 220 đồng chí, giảm gần 300 so với số quy hoạch khoá XII.
Việc quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ. Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành chặt chẽ theo quy trình 5 bước và trình tự là chuẩn bị nhân sự tái cử BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước, nhân sự mới tham gia sau và cuối cùng là "trường hợp đặc biệt”. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ này cũng tăng hơn so với nhiệm kỳ Đại hội XII. “Đồng thời, Trung ương khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào BCH Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh” - ông Nguyễn Đức Hà nói.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021 với tổng số 1.590 đại biểu dự Đại hội, trong đó có 194 đại biểu đương nhiên, 1.381 đại biểu được bầu và 15 đại biểu được chỉ định. Như vậy Đại hội lần này tăng 80 đại biểu so với khóa trước.