Nhà đầu tư chiến lược được mua 51% CP Bệnh viện Nam Thăng Long

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo phương án cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long, nhà đầu tư chiến lược có thể được mua đến 51% cổ phần (CP) và nắm quyền chi phối tại đơn vị này và Nhà nước sở hữu 30% CP.

Theo đó, Công ty cổ phần Bệnh viện Nam Thăng Long sẽ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào nửa đầu năm 2016, với 3 triệu cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng. Như vậy sau cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long sẽ có vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu ra công chúng của đơn vị, Nhà nước nắm giữ 900.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ. Nhà đầu tư chiến lược được mua 780.000 cổ phần, chiếm 26% vốn điều lệ. Người lao động của bệnh viện được mua 17,34% vốn điều lệ, còn lại 799.900 cổ phần được bán đấu giá công khai, chiếm 26,66% vốn điều lệ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo cơ cấu cổ phần đấu giá lần đầu kể trên nhà đầu tư chiến lược có cơ hội nắm giữ lên đến 51% vốn điều lệ và được quyền chi phối tại bệnh viện này.

Giá trị thực tế của Bệnh viện Nam Thăng Long tại thời điểm xác định lại để cổ phần hóa là trên 29 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại đơn vị là hơn 11,8 tỷ đồng. Bệnh viện có 100 giường bệnh, được Bộ Y tế xếp hạng bệnh viện đa khoa hạng II với đủ các chuyên khoa theo quy định.

Theo phương án cổ phần hóa, các nhà đầu tư mua CP và nắm quyền chi phối tại đơn vị phải hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, có quy mô tương đương ở mức tối thiểu 120 giường bệnh trở lên và vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn 50 tỷ đồng, không có lỗ lũy kế, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 10%. 

Những nhà đầu tư chiến lược không hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, phải có 2 tiêu chí quan trọng nhất được Cục Y tế Giao thông Vận tải đưa ra là: Vốn chủ sở hữu không thấp hơn 200 tỷ đồng, không có lỗ lũy kế và lợi nhuận trước thuế tối thiểu 10%.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đều phải cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian tối thiểu 5 năm, và sau cổ phần hóa phải có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện./.