Nhân dân Thủ đô kỳ vọng, đặt niềm tin vào sự đột phá trong nhiệm kỳ mới

Hồng Thái - Thủy Tiên - Trần Long - Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân. Chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân Thủ đô đặt kỳ vọng, niềm tin vào những quyết sách, sự đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) Phan Xuân Bồng:

Công tác nhân sự tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học

Đại hội XIII của Đảng là mốc son quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Ông Phan Xuân Bồng 

Báo cáo được trình Đại hội đã xác định tầm nhìn xa, nêu lên mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cần phải hoàn thành cho mỗi chặng đường, thể hiện tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh, phản ánh khát vọng vươn lên của dân tộc ta. Mục tiêu đó chính là cơ sở lý luận hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi, tạo thống nhất từ nhận thức tới hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tôi hết sức tin tưởng và kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Về công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ này, tôi thấy được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, khoa học, được tiến hành theo 5 bước, vừa phản ánh cao độ nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa cụ thể hóa cho các nhóm chức danh bảo đảm cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số lượng thích hợp, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Quang Trung (quận Đống Đa) Nguyễn Anh Tuấn:

Tin tưởng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra

Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trong giai đoạn đặc biệt khi Việt Nam đã ghi được dấu ấn quan trọng trong việc tạo uy tín ngoại giao trên trường quốc tế qua việc thể hiện sự tự tin trong thực hiện các nhiệm vụ quốc tế mà chúng ta đảm nhiệm; chúng ta đã thành công đến thời điển hiện nay trong phòng chống dịch Covid-19, tạo sự tin tưởng là điểm đến an toàn cho bạn bè quốc tế. Cùng với chống dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam cũng là một trong số ít nước có tăng trưởng dương.

Thực tế trong chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”. Điều đó chứng tỏ chúng ta đang hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước như mong mỏi của Bác Hồ vĩ đại.

Ông Nguyễn Anh Tuấn 

Qua nghiên cứu Báo cáo các văn kiện Đại hội do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình Đại hội XIII của Đảng tôi thấy đã đề cập đến “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo tôi đây là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Khát vọng ấy là nhiệm vụ của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, động lực khơi dậy sức mạnh tiềm tàng của dân tộc.

Với mục tiêu cụ thể đó là “Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng tự cường dân tộc, ý Đảng hợp lòng dân. Khát vọng đó sẽ tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Qua tổng kết đánh giá kết quả của Đảng – Nhà nước về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước ta trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, tôi hoàn toàn tin tưởng và hy vọng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt:

Tiếp tục chăm lo, phát triển thế hệ trẻ

Những ngày qua, huyện Thanh Trì đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những quan điểm, chủ trương, định hướng nêu tại các văn kiện Đại hội; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động để cán bộ, đoàn viên thanh niên thể hiện tình cảm, những kỷ niệm đối với Đoàn; giới thiệu những gương điển hình, những mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền Nhân dân…

Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt 

Với niềm tin và khí thế mới, tuổi trẻ huyện Thanh Trì rất kỳ vọng từ Đại hội XIII lần này Đảng tiếp tục có những quyết sách trong chăm lo, phát triển thế hệ trẻ; tạo điều kiện thuận lợi hơn để tuổi trẻ được dấn thân, được cống hiến sức lực và trí tuệ cho Đảng, cho đất nước và Nhân dân. Cùng với đó, những định hướng mới trong công tác đoàn, hội, đội sẽ tiếp tục có những bứt phá và thành công hơn, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuổi trẻ huyện Thanhh Trì kỳ vọng, tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ và bầu vào các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước những đồng chí đảng viên trẻ, có đạo đức, năng lực công tác để góp phần chèo lái, đưa con thuyền Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, tiến mạnh, tiến nhanh, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.

Anh Vũ Minh Thành - Công ty Du lịch Công đoàn Hà Nội:

Tin tưởng Đại hội chọn lựa được người có đức, có tài

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, vì vậy tôi cũng như nhiều người dân rất quan tâm tới sự kiện này. Tôi thường dành thời gian theo dõi diễn biến của Đại hội thông qua truyền hình và các trang báo chính thống.

Anh Vũ Minh Thành 

Tôi mong rằng, Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, có tầm nhìn sâu rộng, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, khát vọng để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Cùng đó, Đại hội đề ra được những chủ trương, đường lối đổi mới mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, chăm lo và cải thiện đời sống của Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, thành thị và nông thôn để mọi người dân, vùng miền đều có cơ hội phát triển.