Nhận hồ sơ dự tuyển học bổng đại học của Chính phủ Singapore năm 2010

Chia sẻ

KTĐT - Hồ sơ dự tuyển gồm 1 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, 4 bộ hồ sơ bằng tiếng Anh, lệ phí dự tuyển theo quy định.

KTĐT - Hồ sơ dự tuyển gồm 1 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, 4 bộ hồ sơ bằng tiếng Anh, lệ phí dự tuyển theo quy định.

Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, từ nay tới trước ngày 10/12, Cục nhận hồ sơ dự tuyển học bổng đại học của Chính phủ Singapore năm 2010.

Đối tượng được tham gia dự tuyển là các sinh viên năm thứ nhất và thứ hai các trường đại học Việt Nam có kết quả học tập xuất sắc, thông thạo tiếng Anh. Các sinh viên đã đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng của nước ngoài không được dự tuyển chương trình học bổng này.

Hồ sơ dự tuyển gồm 1 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, 4 bộ hồ sơ bằng tiếng Anh, lệ phí dự tuyển theo quy định.

Mỗi bộ hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Anh gồm đơn theo mẫu quy định của phía Singapore được khai đầy đủ, có dán ảnh và ký tên, giấy khai sinh, học bạ trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), giấy báo trúng tuyển đại học và kết quả học tập năm thứ nhất (nếu đang là sinh viên năm thứ 2). Các giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch công chứng sang tiếng Anh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xét chọn 70 ứng viên giới thiệu cho phía Singapore tổ chức phỏng vấn và quyết định cấp học bổng.

Danh sách ứng viên được chọn giới thiệu sẽ được công bố tại địa chỉ: www.vied.vn sau ngày 15/12./.