Nhân rộng điển hình, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 18/1, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổng kết công tác năm 2012 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã tới dự.

Trong năm 2012, công tác dân vận của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục được đổi mới. Sự phối hợp và mối quan hệ giữa Ban Dân vận với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan chặt chẽ, nền nếp và hiệu quả. Các cấp chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư của nhân dân. Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới của Thành phố đã dần đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, sự phối hợp giữa Ban Dân vận với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên toàn địa bàn. Nhiều đơn vị đã triển khai với các hoạt động đa dạng như tổ chức tọa đàm, hội thảo, xây dựng đề án nghiên cứu… Lần đầu tiên, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ thành phố đã phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội tổ chức tập huấn theo phương thức trực tuyến đến hàng nghìn cán bộ trong và ngoài nước.

Nhân rộng điển hình, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở - Ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị xuất sắc.

Song song đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc và tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Các cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi” cùng với các chương trình 134, 135 của Chính phủ, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại 13 xã và 1 thôn thuộc 5 huyện của thành phố đã được nâng cao, với nhiều công trình giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái nhấn mạnh trong thời gian tới, hệ thống dân vận cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhận thức và có hành động thiết thực, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái lưu ý  cấp ủy và hệ thống dân vận phải chú ý triển khai nhân rộng những điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, các công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn... Cùng với đó thực hiện tốt việc tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với  các chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, làm rõ về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ban Dân vận các cấp phải nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tôn giáo ngay tại cơ sở, tránh để phát sinh thành điểm nóng và khiếu kiện đông người.