Nhân rộng mô hình “Học kỳ quân đội”

Chia sẻ

KTĐT - Tại Hội nghị tổng kết trực tuyến 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010) với 63 điểm cầu toàn quốc, ngày 8/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) T.Ư đã đề nghị các bộ, ngành sớm sơ kết mô hình chương trình "Học kỳ quân đội", chọn điển hình để nhân rộng toàn quốc.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong 10 năm qua, điều khác biệt lớn nhất so với giai đoạn trước đây chính là mạng Internet, vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông cần nghiên cứu chuyên đề riêng về kiến thức QPAN để đưa lên không gian mạng nhằm hướng tới giới trẻ. Đồng thời chuẩn bị tài liệu giáo dục QPAN theo yêu cầu chuẩn hóa cao nhất, cập nhật tình hình mới và dễ tiếp thu. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, công tác giáo dục QPAN trong thập kỷ qua đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần