Nhân rộng mô hình hợp tác xã tiên tiến

Nguyễn Nga
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 17/11, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức Lễ ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM” trên địa bàn TP giai đoạn 2017 – 2020.

Hiện nay trên địa bàn TP có 922 HTX nông nghiệp. Các HTX là cầu nối giúp các DN kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp liên kết với nông dân sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Nhiều HTX hoạt động có hiệu quả góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế xã hội ở địa phưng và đóng góp rất quan trọng vào thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.
Đại diện các quận, huyện, thị xã ký cam kết thi đua với lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội
Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém, tốc độ tăng trưởng chậm. Nội lực kinh tế, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý điều hành còn hạn chế, hiệu quả dịch vụ sản xuất kinh doanh chưa cao.
Để đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX nông nghiệp, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức ký cam kết thi đua với UBND các quận, huyện, thị xã. Bản giao ước thi đua thực hiện phong trào “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM” trên địa bàn TP.
Theo đó, phong trào tập trung thực hiện một số nội dung như thực hiện tốt các nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp, xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012. Thi đua mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng tối thiểu 1 HTX nông nghiệp kiểu mới có hợp đồng liên kế theo chuỗi giá trị từ đầu vào sản xuất đến đầu ra sản phẩm.
Thông qua phong trào thi đua nhằm xây dựng, phát triển các HTX nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với DN theo chuỗi giá trị. Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM. Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nông dâ trong việc đổi mới phát triển các HTX nông nghiệp và thực hiện Luật HTX năm 2012. Xây dựng mô hình và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố HTX nông nghiệp mới trên địa bàn TP. Khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý Nhà nước và hoạt động HTX nông nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng nhấn mạnh: Để phong trào thực sự phát huy hiệu quả thì các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục tuyên truyền Luật HTX năm 2012, nâng cao nhận thức của các cán bộ, xã viên HTX nông nghiệp và Nhân dân trên địa bàn. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý HTX, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ. Phát triển mô sản xuất theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần