Nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh khi các đơn vị triển khai Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về vấn đề này. Qua đó, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch 39 -KH/TU. Ảnh: Thanh Hải
Sáng tạo và linh hoạt
Như PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đã nhận định, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị luôn nhấn mạnh phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”. Trong đó đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, đảng viên. Thực tế 5 năm qua cho thấy, với những chương trình hành động cụ thể, học và làm theo tư tưởng của Bác đã được vận dụng vào từng lĩnh vực, như chống quan liêu, thể hiện trách nhiệm, kỷ cương hành chính… “Để nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau trong từng ngày, từng giờ, việc học và làm theo Bác sẽ cho kết quả vô giá. Đó chính là sự chuyển biến tích cực, giúp mỗi người tự mình soi xét, điều chỉnh, loại trừ những điều không đúng, hướng tới những điều tốt đẹp”-PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.

Thực tế tại Hà Nội, trong những năm qua, chọn đúng trọng tâm, rõ người, rõ việc, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Bằng niềm tin lớn lao, với quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn TP đã tạo nên sức lan tỏa, hiệu quả rộng khắp của nhiều mô hình. Như ở cấp TP, việc học và làm theo Bác được thể hiện ở việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân; chống bệnh thành tích, hình thức. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương....

Không chỉ làm “đúng bài”, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tìm ra cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực; thay đổi tác phong, lề lối làm việc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, nhất là những lĩnh vực gắn chặt với đời sống người dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cũng được thể hiện rõ nét, hiệu quả hơn từ TP đến cơ sở.

Thước đo hiệu quả

Trong Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU vừa ban hành, về thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 39-KH/TUcủa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò nêu gương và tự giác trong học và làm theo. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức, địa phương, đơn vị sẽ lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, đổi mới nội dung các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xác định rõ trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Đồng thời, ngoài gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình của T.Ư, TP và các cấp ủy, mỗi năm các cấp ủy, đơn vị cũng lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, xử lý dứt điểm.

Hà Nội cũng sẽ đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch văn minh… Chắc chắn trong thời gian tới, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP sẽ tiếp tục đạt những kết quả tốt hơn. Qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong mỗi cơ quan, đơn vị, đến từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.