Nhanh chóng hoàn thiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài chính đã chuyển biến tích cực và hiệu quả.

Nhiều giấy tờ, thủ tục còn phức tạp, phiền hà

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính vẫn còn một số hạn chế, như: Chậm ban hành văn bản hướng dẫn trên một số lĩnh vực; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành chưa cao; một số nội dung quy định chưa rõ ràng, tạo ra cách hiểu không thống nhất giữa cơ quan hải quan, cơ quan liên quan, doanh nghiệp và việc áp dụng không thống nhất giữa các đơn vị.
Minh họa. Nguồn Internet
Minh họa. Nguồn Internet
Việc thực hiện TTHC trên một số lĩnh vực còn gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp như: Thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa và giám sát hải quan, hoạt động kiểm tra sau thông quan, thủ tục báo cáo quyết toán đối với hoạt động gia công và sản xuất xuất khẩu. Việc quy định nhiều bộ quản lý chuyên ngành phải có ý kiến đối với một loại hàng hóa nhập khẩu khi đăng ký hải quan, thông quan hàng hóa cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Các biểu mẫu kê khai thuế còn tiểu tiết không cần thiết.

Đối với thủ tục thuế, chưa cụ thể các bước xử lý và hồ sơ. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của một bộ phận công chức hải quan, thuế chưa cao, chưa chuyên nghiệp...

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao; thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách TTHC về thuế và hải quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện.

Bộ Tài chính cần hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.

Bộ Tài chính tiếp tục đề cao trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị trong Bộ; rà soát chính sách, pháp luật, đề xuất kiến nghị phương án xử lý; điều chỉnh các TTHC trùng lắp, không thực sự cần thiết hoặc có thể khai thác dữ liệu ở các nguồn thông tin khác.

Bộ Tài chính cần thực hiện nghiêm việc cập nhật, công bố kịp thời danh mục TTHC; công khai quy trình thủ tục, hồ sơ cụ thể đối với từng khâu nghiệp vụ; hoàn thuế, miễn giảm thuế, quyết toán thuế… tạo thuận lợi cho người nộp thuế và giảm chi phí hành chính đối với cán bộ thuế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, hải quan để khắc phục kịp thời những bất cập về cơ sở hạ tầng và phần mềm ứng dụng; thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các nghị định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, Bộ Tài chính cần có kế hoạch giải pháp phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công chức ngành tài chính tận tụy, trung thực, minh bạch và hiện đại.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Thuế.   

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thời gian tới ngành thuế cần rà soát các nội dung, chính sách còn bất cập, thiếu rõ ràng, minh bạch, đồng bộ thuộc thẩm quyền ban hành, để đề xuất kiến nghị phương án xử lý trên tinh thần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu cho cả nước.