Nhập siêu 723 triệu USD

Chia sẻ

KTĐT - Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, từ đầu năm đến hết tháng 4/2013, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 79 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 39,14 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu là 39,86 tỷ USD, tăng 17%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2013, cán cân thương mại hàng hoá của cả nước nhập siêu 723 triệu USD.