Nhất trí sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành ủy vừa có Thông báo số 754-TB/TU nêu kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP.

Theo kết luận, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực này có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phí và lệ phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Thường trực Thành ủy cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo và giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các ngành liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo trình HĐND TP phê duyệt theo quy định…