Nhiều chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6/2023

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi– 3 điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp bản điện tử hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động theo mẫu mới; lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản… là chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023.

Kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp cả bản điện tử

Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, quy định:

Từ ngày 1/6/2023 thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệc khó khăn, biên giới, hải đảo). 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp (DN).

Nhiều chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6/2023. 
Nhiều chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6/2023. 

Điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023/

Thông tư quy định điều kiện để được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp cho học viên có đủ các điều kiện sau:

+ Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng

+ Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình.

+ Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Hợp đồng dịch vụ và Hợp đồng lao động theo mẫu mới

Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 3/5/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023.

Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Thông tư số 5/2023/TT-BNV là hướng dẫn mẫu Hợp đồng dịch vụ (Phụ lục I) và mẫu Hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ (Phụ lục II) đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản

Theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023, quy định:

Đối với lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục, gồm 4 nội dung:

+ Khám phụ khoa

+ Sàng lọc ung thư cổ tử cung

+ Sàng lọc ung thư vú

+ Siêu âm tử cung – phần phụ (khi có chỉ định của bác sĩ khám).

Bãi bỏ hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi với cán bộ có thông báo nghỉ hưu

Kể từ ngày 25/6/2023 sẽ bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 3/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Đây là quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 3/5/2023 bãi bỏ Thông tư 03/2008/TT-BNV ngày 3/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần