Nhiều chuyển biến rõ nét

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 12/8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương...

Kinhtedothi - Sáng 12/8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, đã chủ trì hội nghị Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (Khóa XV) về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015".

Đạt kết quả khả quan trên cả 3 lĩnh vực

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi đánh giá: Những năm qua, Chương trình 04 đã được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp ở các địa phương, đơn vị và đạt được nhiều kết quả khả quan trên cả 3 lĩnh vực: Phát triển văn hóa - xã hội; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bám sát mục tiêu của chương trình; đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức. Nhờ đó, một số lĩnh vực đã có chuyển biến rõ nét: Hệ thống di sản văn hóa được quan tâm bảo tồn, tôn tạo; nhiều công trình thuộc hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư xây mới và hoạt động hiệu quả; Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt được kết quả đáng mừng. Bên cạnh đó, việc tập trung tuyên truyền thực hiện hiệu quả nhiều chính sách xã hội đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong đời sống Nhân dân. Tiêu biểu là công tác an sinh xã hội được đảm bảo; Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ; Các chỉ tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình được đảm bảo; Nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô tiếp tục được quan tâm xây dựng…
Nhiều chuyển biến rõ nét - Ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hạnh Phúc
Tuy nhiên, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng chỉ ra những mặt hạn chế. Đó là, sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô; Hiệu quả đầu tư cho văn hóa - xã hội chưa cao, công tác xã hội hóa các nguồn lực phục vụ phát triển văn hóa - xã hội còn hạn chế; Đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao còn thiếu; Cơ chế sử dụng, đào tạo, đãi ngộ còn chưa theo kịp những biến đổi của đời sống; Việc đào tạo nguồn nhân lực ở một số ngành nghề ít gắn với thực tiễn cuộc sống, chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội. Các tiêu chí con người Hà Nội thanh lịch, văn minh còn chung chung, thực hiện còn lúng túng. Các nhân tố điển hình trong lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Thủ đô chưa được tôn vinh, tuyên truyền sâu rộng. Nguyên nhân trước hết là vì công tác tuyên truyền chưa tốt. Việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ở một số địa phương, đơn vị còn chung chung, chưa thể hiện rõ đặc thù của cơ sở; Việc triển khai 43 dự án, đề án trọng điểm của Chương trình chưa đồng đều. Mặt khác, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự chú trọng đề ra các giải pháp, sáng kiến phù hợp với từng giai đoạn; chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành; chưa huy động được sự tham gia của người dân.

Chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình 04, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả thực hiện Chương trình 04 của các sở, ban, ngành, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông. Để khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 04 trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; triển khai thực hiện Chương trình có trọng tâm, gắn với các nội dung của Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 Khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các quận, huyện, thị ủy tiếp tục chỉ đạo các ngành đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình 04 gắn với nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Tập trung tuyên truyền 43 dự án, đề án trọng điểm của Chương trình 04 gắn với các chương trình, dự án của địa phương, trong đó, chú trọng tuyên truyền những kết quả, thành tựu đạt được đối với 24/43 dự án, đề án đã hoàn thành. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; nhất là Đề án "Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư TP Hà Nội" sau khi được phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy và Kế hoạch 55/KH-UBND TP về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác trong năm 2014.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình 04, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội"; đồng thời, nâng cao chất lượng, tuyên truyền hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu của Chương trình và các nhiệm vụ của "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014", tuyên truyền công tác đảm bảo ATTP, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; các quy định về trật tự xây dựng, quảng cáo, giao thông đô thị. Cùng với đó, chăm lo, giải quyết việc làm cho người lao động, giúp đỡ các đối tượng chính sách, nhất là người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng chương trình công tác về lĩnh vực này trong nhiệm kỳ Đại hội mới. "Vì thế, Ban Chỉ đạo Chương trình đề nghị trong thời gian tới, các binh chủng trên mặt trận tuyên truyền từ TP đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền. Tùy theo từng giai đoạn, cần phải lựa chọn những vấn đề thật trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ rệt. Đây là công việc phải tiến hành bền bỉ, thường xuyên, lâu dài và liên tục, đổi mới cả nội dung và hình thức để nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ Đảng viên và các tầng lớp người dân Thủ đô"- ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.