Nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam (HRD) - 2011 vừa triển khai thí điểm chương trình khởi nghiệp và xin việc cho lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Theo đó, sẽ tạo điều kiện cho lao động Việt Nam hồi hương học nghề và giới thiệu cho họ các cơ hội việc làm, giúp họ phát huy được những kinh nghiệm, kỹ năng lao động đã tích lũy được trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc để có mức thu nhập cao, ổn định cuộc sống. Điều kiện để được tham gia chương trình là lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới (EPS) về nước đúng hạn, có nguyện vọng xin việc ổn định ở quê nhà. HRD sẽ giúp đỡ bằng việc tiếp nhận hồ sơ, tìm hiểu kỹ năng nghề và trình độ ngoại ngữ để giới thiệu công việc phù hợp với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.