Nhiều địa phương chưa thành lập quỹ hỗ trợ hợp tác xã

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX”.

 Toàn cảnh hội nghị
Tính đến nay, cả nước có 48 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX do Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh, TP quản lý được thành lập và đi vào hoạt động. Hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong thời gian qua đã góp phần tạo kênh tín dụng quan trọng, giúp các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX tháo gỡ một phần khó khăn về vốn đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, thúc đẩy thành lập mới và phát triển THT, HTX, liên hiệp HTX; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nền nông nghiệp.
Trong đó, tập trung chú trọng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi; chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa. Cụ thể, cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm 36,58%; phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực chiếm tỷ trọng 21,9%; khu vực miền núi và Tây Nguyên chiếm tỷ trọng 43,9%; các HTX làm hạt nhân thành lập liên hiệp HTX chiếm tỷ trọng 17%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn và đa dạng về vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các HTX, thành viên, người lao động. Chưa có hành lang pháp lý thống nhất cho tổ chức hoạt động Quỹ; còn khoảng 25% tỉnh, TP chưa thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; các quỹ đa phần quy mô còn nhỏ, đa phần nguồn vốn hoạt động là từ Ngân sách nhà nước cấp, chưa huy động được các nguồn lực bên ngoài. Cơ chế hoạt động còn thiếu thống nhất, chưa có sự hợp tác, liên kết dọc trong hệ thống…

Tại hội thảo, các bộ, ban, ngành T.Ư đã đưa ra rất nhiều ý kiến tham luận về chủ trương, định hướng về chính sách hỗ trợ tín dụng đối với khu vực kinh tế hợp tác, HTX, đổi mới nâng cao hiệu quả Quỹ. Bên cạnh đó cũng đặt ra các vấn đề trong việc xây dựng hành lang pháp lý đối với hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế hợp tác, HTX phát triển theo chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; định hướng xây dựng mô hình và cơ chế hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, từ Trung ương đến địa phương…

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: Liên minh đang triển khai đi xuống các cơ sở, qua thực tế cho thấy nếu không có tín dụng vào thì đề án 15.000 HTX hiệu quả không thành công được. 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả muốn thành công thì phải làm theo chuỗi, chính sách, quốc tế và trong nước thì đều phải là hỗ trợ. Ngân sách phải tham gia đề có vốn mồi cho quỹ hoạt động, quỹ giảm xuống. Hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận vay vốn HTX, nhưng thủ tục phải đơn giản. Chúng ta phải đi vào quản trị rủi ro, trong nghị định, xin dành cho 2 điều, nhận trách nhiệm trước Đảng và nhà nước.
Đề nghị ủy thác cho Liên minh HTX Việt Nam đào tạo cán bộ, đầu tư khoa học công nghệ, tham gia giám sát các chỉ tiêu an toàn hệ thống. Quỹ TƯ cần có pháp lý pháp nhân độc lập, chuyên biệt, có đủ tiền lương nuôi bộ máy hoạt động hiệu quả, được trích lại để thực hiện các dịch vụ công cho HTX. Nếu không có quỹ, sẽ không có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên và giữa liên minh với thành viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần