Nhiều quy định mới về chính sách lao động có hiệu lực từ tháng 2

Chia sẻ

Kinhtedothi - Từ tháng 2/2016, nhiều quy định mới liên quan đến chính sách lao động, tiền lương sẽ có hiệu lực.

Cụ thể: Thông tư 59 của Bộ LĐTB&XH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH có hiệu lực từ 15/2, người lao động đóng đủ 20 năm BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc các trường hợp như suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời; suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế ban hành.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Từ 15/2, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cũng có hiệu lực, quy định cụ thể về chế  độ hưu trí; chế độ tử tuất; mức đóng BHXH tự nguyện;…

Từ 1/2, Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất có hiệu lực. Quyết định quy định cụ thể về điều kiện hỗ trợ; thời hạn hỗ trợ; hỗ trợ đào tạo nghề; giải quyết việc làm; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài.

Có hiệu lực từ 15/2, Nghị định 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Nghị định nhằm triển khai hướng dẫn Luật Đầu tư 2014, với quy định quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đối với các hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 10/2/2016, quy định cụ thể về nguyên tắc, trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cũng có hiệu lực từ 1/2, Nghị định số 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân.

Đặc biệt, ngày 15/2, Thông tư 1/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực, thay thế Thông tư 65. Theo đó, cảnh sát giao thông sẽ được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ. Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc...