NHNN chấp thuận MB tăng trưởng tín dụng 25% năm 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong 6 tháng đầu năm 2012 dư nợ tín dụng của MB đạt 67.740 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2011.

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn chấp thuận việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 của Ngân hàng Quân đội (MB) lên tối đa 25%.

Với việc được phép tăng trưởng tín dụng lên 25%, trong các tháng cuối năm 2012, MB cho biết sẽ tiếp tục duy trì định hướng hoạt động tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước là ưu tiên tài trợ đối với các khách hàng có hoạt động xuất khẩu, các khách hàng vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, vay vốn lưu động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu (xăng dầu, dược phẩm, lương thực thực phẩm…), các doanh nghiệp quân đội vừa làm kinh tế vừa phục vụ quốc phòng an ninh.
 
NHNN chấp thuận MB tăng trưởng tín dụng 25% năm 2012 - Ảnh 1
Trong 6 tháng đầu năm 2012 dư nợ tín dụng của MB đạt 67.740 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2011.

Bên cạnh đó, để sử dụng hết “room” tín dụng này, MB sẽ tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi trong các tháng cuối năm 2012, gồm: gói tín dụng xuất khẩu, gói tín dụng lãi suất ưu đãi theo thông tư 14 và thông tư 20, gói tín dụng dành cho các khách hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…  nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, khách hàng về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh từ giờ đến cuối năm.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, dư nợ tín dụng của MB (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp và không bao gồm đồng tài trợ) đạt 67.740 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2011 và cao hơn nhiều mức tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân của ngành ngân hàng là 0,76%.