DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

NHNN đôn đốc cho vay xây dựng nông thôn mới

18-02-2016 14:24
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 691/NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ của ngành Ngân hàng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
NHNN tiếp tục cho vay xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố trong việc triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, tuyên truyền cơ chế, chính sách và các chương trình tín dụng góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nắm bắt kịp thời tình hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới của các TCTD và thực hiện hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng vay vốn trên địa bàn.

Cùng với đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động cung cấp số liệu đầu tư tín dụng xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã trên địa bàn cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố; tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố khi tổng hợp, đánh giá về nguồn vốn tín dụng phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, định kỳ 6 tháng 1 lần, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tình hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới theo các nội dung: Báo cáo số liệu cho vay của các TCTD trên địa bàn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đánh giá kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
TAG: