NHNN: Giải ngân thêm gần 1.500 tỉ đồng vốn hỗ trợ

Chia sẻ

KTĐT - Dư nợ giải ngân từ các NHTM nhà nước và Quỹ Tín dụng nhân dân TƯ vẫn chiếm chủ yếu với 280,1 nghìn tỉ đồng (tăng thêm 853 tỉ đồng),

KTĐT - Dư nợ giải ngân từ các NHTM nhà nước và Quỹ Tín dụng nhân dân TƯ vẫn chiếm chủ yếu với 280,1 nghìn tỉ đồng (tăng thêm 853 tỉ đồng), trong lúc các NHTMCP giải ngân được gần 104,2 nghìn tỉ đồng (tăng 453 tỉ đồng) và Cty tài chính đạt 7.570 tỉ đồng (tăng 464,8 tỉ đồng).

Ngân hàng (NH) Nhà nước chiều 23.10 cho hay, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) của các NH thương mại (NHTM) và Cty tài chính hiện đạt hơn 412,1 nghìn tỉ đồng và tăng khoảng 1.484 tỉ đồng so với cuối tuần trước, đạt mức tăng 0,36%.

Dư nợ giải ngân từ các NHTM nhà nước và Quỹ Tín dụng nhân dân TƯ vẫn chiếm chủ yếu với 280,1 nghìn tỉ đồng (tăng thêm 853 tỉ đồng), trong lúc các NHTMCP giải ngân được gần 104,2 nghìn tỉ đồng (tăng 453 tỉ đồng) và Cty tài chính đạt 7.570 tỉ đồng (tăng 464,8 tỉ đồng).

Hiện các DN nhà nước là nhóm có dư nợ vay thấp nhất với hơn 62,2 nghìn tỉ đồng - thấp hơn mức của các hộ sản xuất, trong khi các DN ngoài nhà nước chiếm số vay chủ yếu với gần 283,7 nghìn tỉ đồng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần