Những nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức và hoàn thành trước 31/12/2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đại hội Công đoàn các cấp phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và của tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TƯ ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp vào nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp.

Đại hội cũng kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tham luận tại đại hội cần tham gia trực tiếp, bổ sung các vấn đề cụ thể vào các văn kiện đại hội, tránh việc báo cáo thành tích; tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Trong trường hợp cần thiết, khuyến khích tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, chuyên môn hoặc chính quyền đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Việc tổ chức phải đúng tiến độ, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

Cụ thể, đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn hành trước 31/5/2023 (những công đoàn cấp trên trực tiếp có từ 200 Công đoàn cơ sở trở lên cho phép tổ chức đại hội sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022). Thời gian đại hội không quá 2 buổi.

Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội Công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31/7/2023. Thời gian đại hội không quá 3 buổi. Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện khi hoàn thành đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và xong trước 31/10/2023. Thời gian đại hội không quá 4 buổi. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước 31/12/2023.

Nơi không đủ điều kiện tổ chức đại hội theo hình thức trực tiếp thì tùy theo tình hình thực tế, ban chấp hành quyết định hình thức đại hội trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.