Những vấn đề cấp bách của thị trường bán lẻ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là chủ đề của buổi Hội thảo sẽ được diễn ra vào ngày 15/10 tới đây tại TP Hồ Chí Minh giữa Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Câu lạc bộ doanh nghiệp Dẫn đầu và Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, hội thảo bao gồm các nội dung: Xu hướng phát triển thị trường bán lẻ toàn cầu 5 năm tới và vị trí của Việt Nam; Báo cáo về bức tranh thị trường bán lẻ Việt Nam, nghiên cứu hệ thống hiện đại và truyền thống (Nielsen); Phân tích thị trường nông thôn, triển vọng và kinh nghiệm từ 133 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn (BSA); Kinh nghiệm kết nối doanh nghiệp đặc sản địa phương với chuỗi giá trị bán lẻ (Central Mart).

Đặc biệt, hội thảo cũng là nơi đề xuất những kiến nghị của Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao , Câu lạc bộ doanh nghiệp Dẫn đầu và Hội Doanh nhân trẻ  về chính sách cho hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.