Nợ thuế của các doanh nghiệp thuộc Vinalines, Vinashin tính vào đâu?

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Nợ thuế tới cuối năm nay theo kế hoạch vẫn không quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, một số khoản sẽ không tính vào chỉ tiêu nợ là nợ khó đòi và nợ của Vinalines, Vinashin.

Đây là một trong những nội dung của công văn giao chỉ tiêu thu thuế nợ năm 2017 của Tổng cục Thuế gửi các đơn vị địa phương.
 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ cho cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tới thời điểm 31/12/2017 không vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm 2017.
Tuy nhiên, văn bản của ngành thuế cũng nêu rõ, tổng số tiền thuế nợ để tính chỉ tiêu không bao gồm các khoản như tiền thuế nợ chờ xử lý, tiền thuế nợ khó thu. Đây là những khoản nợ trong trường hợp người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan tới trách nhiệm hình sự, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, đó cũng có thể là tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế không thu hồi được.
Một khoản khác theo lãnh đạo ngành thuế cũng không tính vào chỉ tiêu nợ thuế là tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinalines.
Cũng về nợ khó đòi, trước đó, trong báo cáo tính tới 31/10/2016 của ngành thuế, nợ không có khả năng thu là hơn 15.000 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ trên chiếm tỷ trọng 20,5% tổng số tiền thuế nợ.
Theo báo cáo, tới cuối năm 2016, số dư nợ thuế khoảng trên 72.000 tỷ đồng, giảm 2% so với cuối năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần