Nông thôn mới kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối với tiêu chí Quy hoạch, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quá trình đô thị hóa, lưu ý đến vấn đề thực hiện quản lý quy hoạch.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng gồm 19 tiêu chí, mang tính chất tiêu chí khung để thống nhất thực hiện trong toàn quốc.
Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi Bộ tiêu chí phải đảm bảo yêu cầu của Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội là rà soát và điều chỉnh hệ thống tiêu chí xã nông thôn mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, từng vùng, miền và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hoá một cách hợp lý, chú trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh. Mặt khác, phải đảm bảo chương trình xây dựng nông thôn mới cần phải gắn kết, lồng ghép với các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu khác và các chương trình phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Nông thôn mới kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh
Việc ban hành Bộ tiêu chí là quan trọng, rất cần thiết cho xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải rà soát, xây dựng lại đảm bảo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới khi ban hành phải giải quyết được 5 mục tiêu hướng tới của nông thôn mới tại Nghị quyết 26/NQ-TW và giải quyết được 3 yêu cầu nêu trên sau 5 năm thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ tiêu chí mới bao gồm 19 tiêu chí, mang tính chất tiêu chí khung để thống nhất thực hiện trong toàn quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành khác rà soát kỹ lại các tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm, phù hợp với Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về xây dựng nông thôn mới, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới cho giai đoạn 2016-2020.
Trên cơ sở Bộ tiêu chí khung, Bộ, ngành sẽ hướng dẫn, cụ thể hóa tiêu chí thuộc chức năng quản lý nhà nước thành các tiêu chuẩn cụ thể; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành để quy định chi tiết các tiêu chuẩn sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, tình hình biến đổi khí hậu trên địa bàn, nhưng không được hạ thấp chỉ tiêu, tiêu chuẩn của các tiêu chí.
Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đối với tiêu chí Quy hoạch, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quá trình đô thị hóa, lưu ý đến vấn đề thực hiện quản lý quy hoạch (kinh phí cắm mốc, kiểm tra thực hiện).
Đối với các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội: Tiêu chí Giao thông nông thôn cần chú ý đến tiêu chí đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện; tiêu chí về Thủy lợi, cần quy định tỷ lệ tưới tiêu cụ thể đảm bảo tính hiệu quả công trình và các điều kiện chủ động phòng chống thiên tai tại chỗ; tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa, cần bổ sung xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; tiêu chí Chợ nông thôn cần xem lại khái niệm điểm chợ (nơi mua bán, trao đổi hàng hóa).
Đối với các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất: Tiêu chí về Thu nhập, xem lại thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (48 triệu đồng); tiêu chí về Tổ chức sản xuất, cần quy định xã có tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012, xã có mô hình liên kết sản xuất nông sản sạch, đảm bảo tiêu thụ nông sản bền vững.
Đối với tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường: Tiêu chí về Y tế cần xem lại tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế > 90% là quá cao, nên để >85%, xem xét lại nguồn lực để thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi; tiêu chí Môi trường cần bổ sung đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Đối với tiêu chí về An ninh, trật tự xã hội: Bổ sung tiêu chí đảm bảo xã đạt chuẩn nông thôn mới không có tệ nạn trộm cắp; tệ nạn rượu chè, cờ bạc, ma túy được đẩy lùi; không có trọng án; không có khiếu kiện đông người kéo dài.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ ý kiến của các Bộ, ngành, khẩn trương hoàn thiện Bộ tiêu chí, Tờ trình, Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 15/10/2016. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần