“Nóng” việc lạm thu trong trường học

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 28/9, UBTV Quốc hội thảo luận về công tác dân nguyện năm 2011, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Theo Ban Dân nguyện, từ ngày 15/8/2010 - 15/8/2011, Ban đã tiếp 6.173 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về 2.477 vụ việc, trong đó có 217 lượt đoàn đông người. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của UBTV Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu, xử lý và chuyển 1.765 vụ việc, đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận được 1.187 văn bản trả lời. Phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo đều đã diễn ra từ những năm trước đây, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp.
 
Công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế nên còn nhiều đơn thư chưa được trả lời hoặc trả lời còn sơ sài, không đáp ứng được nguyện vọng của người dân.
 
Trước tình trạng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc trả lời đơn thư, nếu cơ quan nào chậm trả lời thì phải tăng cường đôn đốc. Ban Dân nguyện của Quốc hội chính là "cánh cửa" để Quốc hội mở ra với công dân, do đó cần sớm hình thành một địa chỉ và cơ chế hiệu quả hơn để Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tổ chức tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.
 
Báo cáo giám sát của Ban Dân nguyện cho biết, tại các kỳ họp này, cử tri tập trung kiến nghị việc các cơ sở giáo dục thu nhiều khoản đóng góp khác ngoài học phí, lệ phí tuyển sinh, không đúng qui định của pháp luật. Một số vướng mắc và việc chậm thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học theo qui định của Quốc hội.
 
Cử tri cả nước tiếp tục kiến nghị xem xét lại việc quản lý, điều hành giá xăng dầu, trong đó có Quĩ bình ổn giá xăng dầu. Dư luận xã hội vẫn còn nhiều bức xúc cho rằng việc sử dụng Quĩ bình ổn giá xăng dầu không công khai, minh bạch... và kiến nghị xem xét, bãi bỏ Quĩ bình ổn giá xăng dầu.
 
Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lạm thu và việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Đồng thời tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, mẫu giáo, hỗ trợ đối với giáo viên; tổng kết thực tiễn việc thu chi học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản đóng góp khác ngoài học phí, trên cơ sở đó nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục. Về Quĩ bình ổn giá xăng dầu, Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội để Quốc hội xem xét, ra Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần