Nữ cán bộ, công chức Thủ đô phấn đấu “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Công đoàn Viên chức TP Hà Nội vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” giai đoạn 2017 - 2021 tới mọi công đoàn viên chức các cấp trên địa bàn.

Đây là một hoạt động trong chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động TP và Hội Liên hiệp phụ nữ TP nhằm: Tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước; xây dựng nữ CBCCVCLĐ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng TP lần thứ XVI và Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI). 
Một buổi tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người lao động nữ do các cấp công đoàn tổ chức tại Khu nhà ở công nhân Kim Chung.
Yêu cầu đặt ra với công đoàn viên chức các cấp là triển khai sâu rộng CVĐ tới đông đảo nữ CBCCVCLĐ thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Gắn việc tuyên truyền, vận động nữ CBCCVCLĐ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức với thực hiện phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đối tượng CVĐ hướng tới là mọi nữ CBCCVCLĐ thuộc Công đoàn Viên chức TP, với chỉ tiêu cơ bản: 90% nữ CBCCVCLĐ được tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; 100% công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Bùi Thị Thanh Giang, nhiệm vụ, giải pháp chính được đặt ra khi triển khai CVĐ này là tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và vận động nữ CBCCVCLĐ thay đổi hành vi, tự giác rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện CVĐ, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ gắn với nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước “có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu”, cùng 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
Bên cạnh đó, cần gắn việc tuyên truyền, vận động nữ CBCCVCLĐ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức với thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn và Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ tại các cơ quan thuộc TP. Đồng thời, đa đạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm của cơ quan, đơn vị; thông qua tuyên truyền, trao đổi để vận động nữ CBCCVCLĐ tự đăng ký việc làm cụ thể chuyển đổi hành vi, rèn luyện phẩm chất đạo đức…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần