Ông Tạ Văn Được làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp Hà Nội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

rnKinhtedothi - Hôm nay (8/7), Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp (DN) Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội (CCB TP) Nguyễn Văn Nghinh.

Chủ tịch Hội CCB Khối DN Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 Kiều Quốc Uy cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB Khối và các tổ chức cơ sở hội 5 năm qua thường xuyên bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Khối, nhiệm vụ của Hội CCB TP; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện các mặt công tác, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho các cán bộ, hội viên, đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh (TSVM); công tác quy hoạch cán bộ, trong đó nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, vai trò của CCB trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) ở các DN được khẳng định rõ…
 Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô phát biểu tại Đại hội.
Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động thi đua lao động SXKD có ý nghĩa thiết thực; triển khai hiệu quả các cuộc vận động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và chương trình “Giảm nghèo, xóa nhà dột nát”. Các tổ chức hội cơ sở cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội. Hàng năm, Hội CCB Khối đều được T.Ư Hội CCB Việt Nam và Thành Hội tặng Bằng khen, trong đó năm 2016 được T.Ư Hội tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Đáng chú ý nhiệm kỳ qua, Hội CCB Khối đã thành lập mới được 9 tổ chức Hội, kết nạp được 475 CCB, nâng lên 35 tổ chức Hội với 1.128 hội viên. Qua đánh giá hàng năm có 100% cơ sở hội và 90% chi hội, phân hội đạt TSVM, trong đó có 50-60% TSVM xuất sắc, không có cơ sở hội và chi hội yếu kém. 97% hội viên đạt gương mẫu, 96% gia đình hội viên đạt Gia đình văn hóa.

Nhiệm kỳ tới, Hội CCB Khối phấn đấu phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB xây dựng tổ chức hội TSVM. Chỉ tiêu chính được đặt ra là 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hàng năm 100% hội cơ sở đạt TSVM trong đó ít nhất 50% TSVM xuất sắc, không có hội cơ sở yếu kém; 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 98% gia đình hội viên đạt Gia đình văn hóa…

Tại Đại hội, các đại biểu bỏ phiếu kín thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB Khối DN Hà Nội khóa 2017-2022 gồm 19 đồng chí, trong đó Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DN Hà Nội Tạ Văn Được là Chủ tịch Hội.
 Toàn cảnh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp (DN) Hà Nội.
Phát biểu tại đây, Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô biểu dương Hội CCB Khối DN Hà Nội và các hội cơ sở, hội viên đã tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền; thường xuyên động viên cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu trong lao động và công tác, góp phần phát triển SXKD của DN. Dù ở vị trí công tác nào, các CCB luôn là lực lượng xung kích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo DN trong quản lý điều hành SXKD, xây dựng DN.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Việt Xô đề nghị các hội viên CCB Đảng ủy Khối nhận thức rõ tình hình thế giới, trong nước, Thủ đô và những thuận lợi, khó khăn tác động đến SXKD của các DN trong Khối và tác động đến Hội CCB Khối để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, hội viên, gắn giáo dục truyền thống cách mạng với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…