Ông Thuận Hữu được bầu Chủ tịch Hội Nhà báo VN

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 27/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh đã chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015), nhằm tổng kết công tác Hội năm 2011 và đề ra phương hướng năm 2012.

Trong chương trình làm việc, Hội nghị cũng bầu các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh năm 2011, cùng với cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các cấp Hội và trên 19.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đã thể hiện tinh thần khởi đầu một thời kỳ mới, triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, củng cố về mặt tổ chức với mong muốn nâng cao vai trò, vị trí của Hội và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Hoạt động của các cấp Hội đã đạt được những kết quả thiết thực, có chuyển biến, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2012, Hội đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 9 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Hội cũng đẩy mạnh mọi mặt công tác để nâng cao vai trò, vị trí của Hội, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để xây dựng Hội thực sự trong sạch và vững mạnh; ưu tiên hàng đầu là cổ vũ, động viên toàn thể hội viên - nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí.

Các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Giải báo chí quốc gia lần thứ VI năm 2011; tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;" triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Năm 2012, Hội Nhà báo Việt Nam thúc đẩy hoàn thành công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Đề án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam; phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khai thác nhà trưng bày, đón tiếp của Hội tại xã Điềm Mặc; xây dựng đề án chương trình đào tạo bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên giai đoạn 5 năm...; đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo hướng thiết thực; tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, trao đổi, giao lưu nghiệp vụ theo cụm khu vực và ở trung ương nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhà báo và chất lượng báo chí nước nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Gia Thái, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Đinh Thế Huynh (Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) và ông Tạ Ngọc Tấn (Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) thôi giữ chức vụ trên theo nguyện vọng cá nhân.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 2 ông Lê Phúc Nguyên (Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân) và Mai Đức Lộc (Tổng biên tập báo Đà Nẵng) là ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời bầu bổ sung 4 ông ủy viên Ban Chấp hành Hội./.