Ông Trần Đức Hải tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đan Phượng

Đạt Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy Đan Phượng khóa XXIII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đan Phượng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 13/8, sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Trong 2 ngày (12 - 13/8) diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy Đan Phượng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng bộ huyện; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đan Phượng khóa XXIII; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới.
Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 37 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí. Ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy khóa XXIII được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đan Phượng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 24 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Đan Phượng tập trung thực hiện mục tiêu: “Phát huy truyền thống huyện anh hùng, kết quả xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động tốt mọi nguồn lực, hoàn thành quy hoạch, đầu tư hạ tầng tạo bước đột phá cho phát triển.
Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế; tạo bước tăng trưởng nhanh, vững chắc theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, phát triển huyện Đan Phượng sớm trở thành quận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”.