PG.Bank được chào bán 100 triệu cổ phiếu

Chia sẻ

KTĐT - P.G Bank đươc chào bán 100.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

KTĐT - P.G Bank đươc chào bán 100.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 1/11/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 721/UBCK-GCN cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG.Bank).

Theo đó, P.G Bank đươc chào bán 100.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành của PG.Bank là Công ty Chứng khoán Stock Mart Việt Nam.

Hiện nay, PG.Bank có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Văn phòng 5, nhà 18T1 – 18T2 Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, đường Lê Văn Lương, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã có công văn số 7025/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho PG Bank tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng đã trình. Phương án tăng vốn này đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010  và phương án bổ sung được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23/08/2010.

Trước đó, ngày 20/8/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt nam cũng đã chấp thuận đề nghị của PG Bank về việc chuyển đổi 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu vào tháng 12/2010.

Như vậy, theo lộ trình đã được phê duyệt, PG Bank sẽ tiến hành tăng vốn từ 1.000 lên 3.000 tỷ đồng thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: phát hành 1.000 tỷ đồng mệnh giá cổ phần phổ thông để tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện vào quý 4/2010.

Giai đoạn 2: chuyển đổi 1.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành 1.000 tỷ đồng mệnh giá cổ phần phổ thông để tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện vào tháng 12/2010.