DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phân bổ 3.000 tỷ đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

17-01-2015 14:36
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân bổ 3.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 cho 16 dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) từ các năm trước.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân bổ 3.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 cho 16 dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) từ các năm trước; các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn và các dự án cấp bách thuộc Danh mục Chương trình SP-RCC.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và chịu trách nhiệm về kỹ thuật tất cả các dự án, đơn giá và mức đầu tư của các dự án trồng rừng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phần điều chỉnh tăng hoặc giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 của từng địa phương so với mức đã được Quốc hội thông qua; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước (vốn nước ngoài) năm 2015 còn lại của Chương trình SP-RCC cho các dự án chuyển tiếp thuộc danh mục trên và các dự án đã bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời hướng dẫn các địa phương việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư và các thủ tục có liên quan đối với các dự án khởi công mới và các dự án chưa được bố trí vốn kế hoạch các năm trước theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt quyết định đầu tư của dự án sau khi có ý kiến thẩm định của các Bộ chuyên ngành về kỹ thuật dự án; thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư và các thủ tục có liên quan đối với các dự án khởi công mới, dự án chưa được bố trí vốn theo quy định của pháp luật quản lý về đầu tư.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án thuộc chương trình sau khi đã hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.
TAG: