Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

D. Tùng - Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5686/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh: Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.
 Lãnh đạo Hà Nội tặng hoa chúc mừng 5 tân Phó Chủ tịch UBND TP tại Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; Cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng.

Thống nhất, cho ý kiến về các dự án, đề án, đồ án, nội dung công việc trình Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND Thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Công an Thành phổ, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Theo dõi các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đồng Đa.

Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng Thành phố: Ban Chỉ đạo quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố; Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của Thành phố, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự; Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân và động viên công nghiệp; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố; Hội đồng thẩm định, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính; Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố,....

Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn: Phụ trách lĩnh vực: Nội chính - Tư pháp

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, tổ chức - bộ máy, thi đua - khen thưởng; giữ chế độ thông tin báo cáo, giữ mỗi quan hệ công tác thường xuyên của UBND Thành phố với HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Quản lý vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ Thành phố đến cơ sở, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, quản lý chính quyền địa phương; địa giới hành chính; quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ nhà nước; quản lý các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên.

Chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chinh, đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, hộ tịch; quốc tịch; chứng thực, nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Quản lý công tác đối ngoại của Thành phố, quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố. Trực tiếp theo dõi, chi đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc Thành phố.

Theo dõi các quận, huyện: Hà Đông, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng.

Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng Thành phố: Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm; Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức; Hội đồng kiểm tra sát hạch, xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của Thành phố,...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông phụ trách lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

Trực tiếp theo dõi, chi đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý về đất đai; đo đạc và bản đồ; Quản lý về tài nguyễn nước, tài nguyên khoảng sản, địa chất; Quản lý nhà nước về môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đối khí hậu; Quản lý công tác vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn; quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại đô thị, nông thôn; chỉ đạo các giải pháp, biện pháp cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn Thành phố;

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quân lý, bố trị sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư; Đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất); Quản lý chung về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Theo dõi các quận, huyện: Cầu Giấy, Sóc Sơn, Thạch Thất, Mê Linh, Đông Anh.

Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo, chủ tịch một số hội đồng Thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố: Ban Chỉ đạo công tác đi dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy: Chủ tịch Hội đồng xét bổ nhiệm Thanh tra viên Thành phố;...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn phụ trách lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Quy hoạch và kiến trúc; chỉ đạo các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị, nông thôn; Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm: Cấp nước khu vực đô thị, nông thôn; thoát nước đô thị, nông thôn và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh; quản lý nghĩa trang; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng không gian ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; vật liệu xây dựng...

Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng; Quản lý và phát triển nhà và đô thị; kinh doanh bất động sản; Chỉ đạo công tác cải tạo chung cư cũ.

Quản lý lĩnh vực giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố; Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Vườn thú, Công ty TNHH MTV Công Thống nhất, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Theo dõi các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Thường Tin, Ba Vì, Phúc Thọ.

Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo, chủ tịch một số hội đồng Thành phố thuộc ngành, lĩnh vực theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải phụ trách lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp, tài chính - ngân sách

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm, theo dõi, tổng hợp chung việc tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; quản lý khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Quản lý chung về đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh; quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công; phân bổ, thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công.

Quản lý về tài chính; ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp, kế toán; kiểm toán độc lập, quản lý giá và thẩm định giá; chỉ đạo tổng hợp chung việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.

Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Du lịch Hồ Gươm, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.

Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Thanh Trì, Sơn Tây.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Cục Thuế thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Thống kê Thành phố, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Thành phố, Sở Giao dịch chứng khoản Hà Nội, Cục Dự trữ khu vực Hà Nội.

Làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng Thành phố: Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố; Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thuộc Thành phố; Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố; Ban Chỉ đạo đối mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hội đồng thẩm định bảng giá đất; Hội đồng thẩm định giá cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tiền bồi thưởng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất,...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, lụt bão và úng ngập.

Quản lý, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; quản lý đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu; chỉ đạo sắp xếp phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch; Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Quản lý hoạt động vận tải, kinh doanh vận tải; quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông.

Quản lý, phát triển điện lực, bưu chính, viễn thông, quản lý công tác hạ ngầm đồng bộ đường dây viễn thông, đường dây điện lực; Quản lý du lịch; Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp.

Theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Đáy; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Nhuệ.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Tổng Công ty điện lực Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội, VNPT Hà Nội.

Theo dõi các quận, huyện: Phú Xuyên, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai.

Làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng Thành phố: Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố; Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống"; Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố, Hội đồng thẩm định chương trình Khuyến nông Thành phố; Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Thành phố; Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố,...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng phụ trách lĩnh vực: Văn hóa - xã hội

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công nghệ; Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm

Văn hóa, thể dục, thể thao; Y tế, dân số, gia đinh và trẻ em.

Đảm bảo an toàn thực phẩm; Thông tin, truyền thông.

Theo dõi và chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình văn hóa xã hội Thành phố, Trường Đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội Thành phố, Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội.

Theo dõi các quận, huyện: Long Biên, Tây Hồ, Hoài Đức, Hoàng Mai, Gia Lâm.

Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chi đạo, Chủ tịch một số hội đồng Thành phố: Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Ban Chỉ đạo công tác dân số; Ban Chi đạo công tác gia đình và trẻ em; Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc; Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe, dân số và phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích; Ban Chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh; Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo; Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố; Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng Thành phố,...

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách các Ban chỉ đạo của thành phố và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.