Phân công trách nhiệm Trưởng Ban chỉ đạo 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 24-TB/TU về “Kết luận của Thường trực Thành ủy về phân công các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII”.

Theo Thông báo, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp ngày 9/11/2020, nghe Văn phòng Thành ủy báo cáo đề xuất về phương án phân công các đồng chí Thường trực Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII. Sau khi nghe báo cáo đề xuất và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy kết luận, phân công đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo chung và toàn diện 10 Chương trình công tác lớn.
 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo của 3 Chương trình, gồm: Chương trình 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Chương trình 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" và Chương trình 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP làm Trưởng Ban chỉ đạo 3 Chương trình, gồm: Chương trình 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025"; Chương trình 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025” và Chương trình 09 về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng Ban chỉ đạo của 2 Chương trình, gồm: Chương trình 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" và Chương trình 08 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng làm Trưởng Ban chỉ đạo 2 Chương trình, gồm; Chương trình 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" và Chương trình 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025".
Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu quyết định thành lập các Ban chỉ đạo triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt trong tháng 11/2020. Thường trực Thành ủy giao các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua để tổ chức triển khai thực hiện; hoàn thành xây dựng và ban hành các Chương trình trong quý I/2021.