Phấn đấu giảm 10% tỷ lệ tồn dư hóa chất trong nông sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động Năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn TP nhằm tạo chuyển biến về đảm bảo ATTP nông, lâm, thủy sản, trọng tâm là sản phẩm rau, thịt và thủy sản nuôi.

Trong đó, đề ra mục tiêu phấn đấu giảm 10% đối với 3 tỷ lệ: Mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau vượt ngưỡng; Mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt, gia súc, gia cầm, thủy sản và Mẫu giám sát vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm.