Phấn đấu hoàn thành chuyển đổi mô hình HTX trước 30/6/2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình các hợp tác xã (HTX), UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn TP.

Theo đó, việc tổ chức lại hoạt động HTX phải phát huy trách nhiệm quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và vai trò của Liên minh HTX TP. Một số nội dung trọng tâm cần triển khai là: Tuyên truyền sâu rộng Luật HTX năm 2012 tới các HTX thành phần; các HTX chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lại HTX; sớm hoàn thành việc lập phương án sản xuất, kinh doanh nhằm phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong tình hình mới… 

Liên minh HTX TP Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các HTX trong quá trình chuyển đổi. Tổng hợp khó khăn vướng mắc, trình UBND TP có hướng giải quyết, đảm bảo tiến độ hoàn thành chuyển đổi các mô hình HTX trên địa bàn TP trước 30/6/2016. 

  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần