Phấn đấu thành lập mới 400 công đoàn cơ sở

Chia sẻ

Kinhtedothi - Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội cho biết, năm 2015 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP lần thứ XV và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, TP phấn đấu thành lập mới 400 công đoàn cơ sở (CĐCS) và kết nạp tối thiểu 42.000 đoàn viên mới.

 TP cũng đặt mục tiêu 100% DN có từ 50 lao động và 90% DN có 30 lao động trở lên thành lập CĐCS.

Để đạt mục tiêu này, LĐLĐ TP chủ trương đổi mới ngay từ khâu giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cụ thể đối với các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành và CĐ cấp trên cơ sở. TP cũng yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện chủ động tham mưu với cấp ủy và phối hợp với UBND nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đồng thời phối hợp hiệu quả với các ngành liên quan nắm chắc số lượng và phân loại DN trên địa bàn đủ điều kiện để tuyên truyền vận động thành lập CĐCS.