Phần lớn hợp tác xã giảm doanh thu vì dịch Covid-19

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo trong toàn hệ thống (Văn bản số 41 /LMHTXVN-VP ngày 31/1/2020, Văn bản số 12/CV-CĐLMHTVN ngày 11/3/2020).
Hoạt động của phần lớn hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cụ thể, yêu cầu Liên minh HTX cấp tỉnh/TP, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, chủ động nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc, thiệt hại sản xuất, kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX, tố hợp tác để báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả rà soát chung của Liên minh HTX cấp tỉnh/TP và HTX thành viên cho thấy, đến đầu tháng 3/2020, chỉ có một bộ phận các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác sản xuất lúa gạo, chăn nuôi gia cầm, lợn, rau xanh tiếp tục phát triến do nhu cầu thị trường trong nước tăng, giá bán có lãi.
Trong khi đó, phần lớn HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác trong các ngành (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ) giảm sản lượng, doanh thu, thu nhập của thành viên, người lao động, nhất là ngành du lịch, giao thông vận tải...
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, HTX do dịch Covid-19 gây ra, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 quốc gia cập nhật, dự báo và công bố kịp thời, đầy đủ diễn biến, biện pháp chống dịch bệnh ở trong nước, ngoài nước, nhất là các nước có quan hệ thương mại lớn với Việt Nam (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Tây Âu,...) để các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, hạn chế thiệt hại; chủ động huy động nguồn lực để đầu tư, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh khi dịch bệnh suy giảm.
Giảm phí, lệ phí liên quan đến logistics, thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp, phi nông nghiệp giảm chi phí và nhập khấu vật tư, nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Đồng thời, ưu tiên, bổ sung kinh phí xúc tiến thương mại cho các HTX trong chương trình xúc tiến thương mại của trung ương và các địa phương...