Pháp: Đảng Xã hội tiếp tục dẫn đầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương vòng hai diễn ra ngày 27/3 tại Pháp, đảng Xã hội (PS) cánh tả đối lập lại tiếp tục dẫn đầu sau khi đã dẫn đầu trong vòng bầu cử đầu tiên (diễn ra ngày 20/3).

KTĐT - Trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương vòng hai diễn ra ngày 27/3 tại Pháp, đảng Xã hội (PS) cánh tả đối lập lại tiếp tục dẫn đầu sau khi đã dẫn đầu trong vòng bầu cử đầu tiên (diễn ra ngày 20/3).

Theo kết quả kiểm phiếu, PS được 36,2% số phiếu bầu. Đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) của Tổng thống Nicolas Sarkozy đứng thứ hai với 18,6% phiếu; đảng Mặt trận quốc gia (FN) được 11,65% phiếu. Đảng Xã hội đã chiến thắng ít nhất ở 4 vùng. Các nhóm cánh tả giành được 49,9% số phiếu và cánh hữu là 35,87%.

Đảng Xã hội chiếm 625 ghế, UMP giành 241 ghế tại hội đồng cấp tỉnh, các nhóm cánh hữu khác được 180 ghế và cánh tả là 109, đảng Cộng sản được 72 ghế.

Trước đó 1 tuần, tại cuộc bầu cử vòng một, các cử tri Pháp đã bầu 460 ủy viên hội đồng cấp tỉnh. Trong vòng bầu cử này, PS dẫn đầu, giành được 24,88% ghế của hội đồng cấp tỉnh, trong khi đảng cầm quyền UMP chỉ giành được 15,75% số ghế, FN được 14,22% số ghế.

Các ủy viên hội đồng địa phương được bầu lần này sẽ có nhiệm kỳ 3 năm (thay vì 6 năm như trước đây). Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử trên là "một thử nghiệm chính trị" trước khi diễn ra bầu cử tổng thống Pháp vào năm 2012. Thắng lợi trong cuộc bầu cử này cũng giúp đảng Xã hội cánh tả đối lập có nhiều lợi thế trong cuộc bầu cử thượng viện ở Pháp vào tháng 9./.