Phát động cuộc thi ảnh “Đi bộ an toàn” trên internet

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/3, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề "Đi bộ an toàn" trên internet cho học sinh THCS trên toàn quốc.  Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường giáo dục ATGT và hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2014. Bộ đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trong các nhà trường, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi. Số lượng học sinh tham gia cuộc thi là một trong những tiêu chí để biểu dương, khen thưởng các nhà trường về công tác giáo dục ATGT năm học 2013 - 2014; đồng thời cũng là một trong các tiêu chí để Bộ GD&ĐT xét thi đua khối Sở GD&ĐT năm học 2013 - 2014.

Kinhtedothi - Ngày 13/3, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề "Đi bộ an toàn" trên internet cho học sinh THCS trên toàn quốc. 

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường giáo dục ATGT và hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2014. Bộ đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trong các nhà trường, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi. Số lượng học sinh tham gia cuộc thi là một trong những tiêu chí để biểu dương, khen thưởng các nhà trường về công tác giáo dục ATGT năm học 2013 - 2014; đồng thời cũng là một trong các tiêu chí để Bộ GD&ĐT xét thi đua khối Sở GD&ĐT năm học 2013 - 2014.