Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 18/6, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Phát động giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 10 năm 2012.

Các tác phẩm dự thi phải có nội dung mang tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, tổ chức, địa phương, cơ sở; Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động…

Tác phẩm dự Giải phải được sử dụng từ 1/10/2011 đến 30/9/2012. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21/6 đến hết ngày 30/9 (tính theo dấu bưu điện).