Phát động hoạt động Đội năm học mới

Chia sẻ

KTĐT - "Vâng lời Bác dạy - Học giỏi, chăm ngoan - Làm nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn" là chủ đề hoạt động Đội trong năm học mới vừa được Hội đồng đội TƯ phát động.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, từ chủ đề này, các cơ sở Đội, các đội viên, thiếu niên, nhi đồng cần thực hiện tốt bốn nội dung trọng tâm năm học để phong trào Đội và phong trào thiếu nhi đạt hiệu quả cao, giúp các em phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ.