Phát hiện hơn 44.000 vụ trục lợi bảo hiểm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong giai đoạn từ 2007 - 2011, tổng số vụ trục lợi bảo hiểm tại thị trường Việt Nam bị phát hiện là 44.704 vụ, với tổng số tiền hơn 410 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 3.973 vụ, với tổng số tiền 149,95 tỷ đồng và bảo hiểm nhân thọ là 40.731 vụ, với tổng số tiền 261,812 tỷ đồng.

Bảo hiểm xe cơ giới và con người là 2 lĩnh vực có số vụ trục lợi bảo hiểm nhiều nhất và phức tạp nhất. Nguyên nhân do có số đông người tham gia bảo hiểm và có nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường khiến các công ty bảo hiểm khó tổ chức giám định chính xác nguyên nhân và mức độ thiệt hại để làm cơ sở bồi thường.