DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát hiện vi phạm trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Thành
24-06-2016 14:13
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3308/QĐ-UBND về việc triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị gồm: Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, năm 2016; bảo đảm các điều kiện cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính như việc bố trí cán bộ, công tác tập huấn cho cán bộ đầu mối và công chức có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, việc thực hiện chế độ tài chính và bố trí trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính... Công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thư điện tử, website, email, số điện thoại chuyên dùng tại trụ sở cơ quan hành chính…

Cùng với đó là việc xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc trách nhiệm qua tiếp nhận hoặc được cơ quan khác chuyển đến để xử lý theo thẩm quyền. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đối với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; việc đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đối với sở, ngành có xây dựng thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố; việc trình Chủ tịch UBND thành phố bố thủ tục hành chính theo quy định...

Đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Bố trí làm việc và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị…

Thông qua kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính mà trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính.
TAG: