Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận

Hà Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Bác, “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”, những năm qua, Hà Nội đặc biệt chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, nhân lên đồng thuận và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải  
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải  

Gắn với cải cách hành chính

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các cấp chính quyền, cơ quan đã thực hiện nghiêm túc, đã phát huy đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân. Nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận của Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ngày càng được nâng lên.

Các cấp ủy Đảng tại Hà Nội đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh. Quyền làm chủ của Nhân dân được coi trọng, phát huy, qua đó đã tạo bầu không khí dân chủ cởi mở hơn trong xã hội, người dân tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cùng với đó, việc thực hiện quy chế dân chủ được gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực, quan liêu, nhũng nhiễu gây phiền hà đến Nhân dân.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai tại 579/579 xã, phường, thị trấn. Ý thức, trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản được nâng lên.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, các Ban thanh tra Nhân dân cũng đã tổ chức 2743 cuộc giám sát, phát hiện 353 vụ vi phạm, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết xử lý 353 và số vụ vi phạm được cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 349 vụ, chiếm 98,87%.

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 3360 vụ, phát hiện và kiến nghị cơ quan xử lý 106 vụ vi phạm. Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện dân chủ...

Tạo “diễn đàn dân chủ”

TP cũng đã triển khai tốt công tác dân vận chính quyền, tổ chức đối thoại với người dân, qua đó giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Đây cũng là kinh nghiệm quý của Hà Nội trong kéo giảm các vụ khiếu nại, tố cáo, hóa giải các điểm “nóng” ngay từ khi phát sinh.

Trong đó, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đối thoại với dân có thể coi là một “diễn đàn dân chủ của Nhân dân”. Người dân được quyền nói, quyền bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng một cách thẳng thắn trước các vấn đề bức xúc liên quan đến lợi ích trực tiếp của mình. Và thực tế tại Hà Nội cho thấy, tại các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đại diện MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân, rất nhiều vấn đề đã được đề cập tới.

Từ vấn đề đất đai, ô nhiễm môi trường, đến trật tự an toàn xã hội, đến các chính sách liên quan đến cơ sở… Các cuộc đối hoại mang tính hiệu quả cao, một mặt kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, đồng thời, các cấp ủy, chính quyền có thể thấy rõ người dân cần gì, đang quan tâm đến vấn đề gì để điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Cùng với đó, công tác tiếp dân cũng được đặc biệt chú trọng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp gần 11.257 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, trong đó cấp TP tiếp 714 lượt công dân, cấp huyện tiếp 5674 lượt công dân, cấp xã tiếp 3212 lượt công dân và các sở, ngành tiếp 1.657 lượt công dân.

Thực hiện quy định về tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp 4.890 lượt công dân. Trực tiếp lãnh đạo TP duy trì lịch tiếp công dân hằng tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đồng thời lãnh đạo UBND TP tiếp thu ý kiến công dân, chỉ đạo xem xét kết luận, quyết định giải quyết chính xác các vụ việc.

Từ những vấn đề thực tiễn, TP cũng đã đúc rút nhiều bài học về trách nhiệm công vụ, cũng như trong giải quyết các vấn đề nóng, ứng xử, phát ngôn, phản biện của báo chí về cung cấp, giải quyết những vấn đề dân sinh. Do đó, bên cạnh việc tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, việc TP đẩy mạnh kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm vi phạm để nâng cao trách nhiệm công vụ. Nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc được giải quyết kịp thời, đã tạo nên bầu không khí cởi mở, đồng thuận, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần